Začátečníci - Taneční - turnaj série

Celkové hodnocení pro všechny taneční soutěže této série se provádí podle těchto pravidel. Ceny za celkové hodnocení se odevzdají po poslední soutěži.
  1. Celkové hodnocení v každé kategorii go4dance se uskuteční po sérii nejméně tří soutěží. Aktuální kategorie najdete na rozpise soutěží ÖTSV.
  2. Každý pár, který se zúčastní nejméně tří tanečních soutěží se automaticky dostává do celkového hodnocení. Jestli pár nastoupí na pozdější soutěž než první, budou tyto soutěže hodnoceni jako chybějící.
  3. Za každý start v uskutečněné třídě obdrží pár tolik bodů, kolik odpovídá danému umístění.
  4. Pro každé umístění na místě 6 aneb vyšším, bude páru uděleno 6 bodů.
  5. Každý pár, který se podílí na celkovém hodnocení ale chybí na jedné soutěži, obdrží za tuto soutěž 8 bodů.
  6. Do celkového hodnocení se dostávají 4 nejlepší / nejnižší / výsledky.
  7. Pokud pár na jedné soutěží tančí v dvou disciplínách / standart i latina / , odčítá se z každého dosáhnutého hodnocení jeden bod. / U vítězného páru bude například ideální hodnocení O!/
  8. Celkové hodnocení série je pouze pro stálé dvojice. Pokud dojde k výměně partnera a vytvoří se nový pár, budou tyto dva páry posuzovány jako dva rozdílné páry.
  9. Zmena klubu v průběhu taneční série nemá žádný vliv na celkové hodnocení.
  10. Případné spory ohledně výkladu a uplatnování pravidel se budou řešit před komisí kterou tvoří ředitel ŐTSV, prezident WTSV a důvěrník páru. Při rovnosti hlasu rozhoduje hlas předsedu WTSV.
Za účast na jednotlivých soutěžích dostanou účastníci malé dárky aneb listiny. Při závěrečné soutěži získá vítězný pár celkového hodnocení v jednotlivých disciplínách a věkových skupinách pokál.
Za sestavení pravidel odpovídá Dr. Anton Novak
Stránky jsou sestaveny pečlivě a my se snažíme dodržet vždy aktuální stav.
Jestli by se vyskytly nějaké chyby, nepřebíráme za ně žádnou odpovědnost.

© 2022 by dwrDESIGN