Pristupujúci - Tanečný šport - Séria súťaží

Celkové hodnotenie celej série súťaží sa stanoví podľa nasledovných pravidiel. Ceny za celkové umiestnenie sa budú odovzdávať na poslednom podujatí.
  1. Celkové hodnotenie vo všetkých kategóriách neregistrovaných sa uskutoční, len ak sa uskutočnia tri súťaže v jednej tanečnej sérii. Aktuálne  uskutočnené súťaže možno nájsť na / Turnierausschreibung  ÖTSV/ Vypísanie súťaží.
  2. Každý pár, ktorý sa zúčastní najmenej troch súťaží sa automaticky dostáva do celkového hodnotenia. Pri neskoršej účasti ako pri prvej súťaži sa predchádzajúce súťaže budú hodnotiť ako „chýbajúce“ a tak aj zarátané.
  3. Za každý štart v uskutočnenej triede dostane zúčastnený pár toľko bodov, koľko zodpovedá za jeho umiestnenie.
  4. Za každé umiestnenie 6 a vyššie dostane jednotne 6 bodov.
  5. Každý pár, ktorý sa zúčastní celkového hodnotenia ale chýba mu jedna súťaž, dostane za túto súťaž 8 bodov.
  6. Do hodnotenia sa dostanú 4 najlepšie / najnižšie / výsledky.
  7. Ak nastúpi pár na súťaž v dvoch disciplínach / štandard a latina/, odpočíta sa mu pri každom dosiahnutom bodovom výsledku jeden bod. / Pri víťaznom páre bude ideálna dosiahnutá hodnota 0! /.
  8. Celkové hodnotenie je iba pre páry rovnakého zloženia nad súťaží z celej série. Ak pár zmení partnera, bude tento hodnotený ako dva rozdielne páry.
  9. Príslušnosť ku klubu pri zmene partnera nemá v celkovom hodnotení celej série žiaden vplyv.
  10. Prípadné nezrovnalosti ohľadne výkladu pravidiel a ich použitia  bude riešiť  kolégium pozostávajúce zo športového riaditeľa  ÖTSV, prezidenta WTSV a dôverníka involvovaného páru. Pri hlasovej rovnosti rozhoduje hlas prezidenta WTSV.
Za jednotlivé súťaže dostanú účastníci malé ceny a/alebo potvrdenie o štarte. Pri záverečnej súťaži dostanú celkoví víťazi  v jednotlivých disciplínach a vekových skupinách poháre.
Za vypracovanie pravidiel je zodpovedný Dr. Anton Novak.
Stránky vypracujeme  starostlivo a budeme sa usilovať o to, aby boli vždy aktuálne a odrážali aktuálny stav.
Za prípadné chyby nepreberáme  žiadnu záruku.

© 2022 by dwrDESIGN