Pristupujúci - Tanečný šport - Séria súťaží

Tanenčnú sériu podporujú predovšetkým usporiadateľské kluby, ďalej / WTSV / Viedenský zväz tanečného športu, / NTSV / Dolnorakúsky zväz tanečného športu, / a viceprezident / ÖTSV / Rakúskeho zväzu tanečného športu, pán Wolfgang Eliasch.

Myšlienka tanečnej série pre neregistrované páry go4dance pochádza od Dr. Anton NOVAK, ktorý sa staral o jej priebeh do roku 2005. Od jesene 2005 sa o koordináciu týchto súťaží stará Ing. Wolfgang RICHTER, ktorý zodpovedá za vytvorenie Homepage / domácej stránky / ako aj za uverejnenie celkových výsledkov pre protokol ./

Kontakt: go4dance(at)go4dance.at
Stránky vypracujeme  starostlivo a budeme sa usilovať o to, aby boli vždy aktuálne a odrážali aktuálny stav.
Za prípadné chyby nepreberáme  žiadnu záruku.

© 2022 by dwrDESIGN